VITMAC07 Infokommunikáció Laboratórium


Hirdetmény a BME Villamosmérnöki kar Infokommunikációs rendszerek szakirány
Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat hallgatóinak részére.

A tárgy elő órarendi órája 2021. február 10-én, szerdán lesz távoktatási formában. A mérésekre már lehet jelentkezni a Teams-en közzétett táblázatban. Ebben a félévben nem kell elvégezni a TTMER24-es bevezető mérést és nem tartunk külön tájékoztatót sem.


A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintü elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre.

A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott "mérések"-ből áll.

A hallgatók részére az Önálló Laboratórium tantárgyban várhatóan művelendő tématerület megalapozása is ebben a tárgyban történik.

A tárgy féléves ütemezése:

2021. február 10. délelőtt vagy délután

TTMER97 mérések elvégzése

2021. február 17. délelőtt vagy délután

TTMER99 mérés elvégzése

2021. február 24. délelőtt vagy délután

TTMER104 mérés elvégzése

2021. március 3. délelőtt

TTMER12 mérés elvégzése

2021. március 10. délelőtt

TTMER13 mérés elvégzése

2021. március 17. vagy 24. délután

TTMER22 mérés elvégzése

2021. március 17. vagy 24. délelőtt vagy délután

TTMER101 mérés elvégzése

2021. március 31., április 14. vagy 21. délelőtt

TTMER102 mérés elvégzése

2021. március 31., április 14. vagy 21. délelőtt

TTMER103 mérés elvégzése

2021. április 28. délelőtt

TTMER105 mérés elvégzése - opcionális

2021. május. 5. - május 12.

Pótmérések


Információforrások: http://smartcomlab.tmit.bme.hu/alpha/labor
Tárgyfelelős: Dr. Orosz Péter, TMIT, IB.225, E-mail: orosz@tmit.bme.hu
Tárgykövetelmények: Dékani szerver


Laboratóriumi mérések:

A tárgy féléves követelményrendszere nagyrészt a folyamatos laboratóriumi munkával teljesíthető, amely csak a szorgalmi időszakban végezhető el.

A laboratóriumi munka: Kötelező, programozott mérések melyeket a hallgatók a távközlési laboratórium eszközparkján végeznek.
A mérések tárgykövetelményben rögzítettek szerint kerülnek értékelésre. Az értékelés módja mérésenként is részletezésre kerül. A félévközi jegy megszerzésének feltétele az összes mérés elégséges (2) szintű teljesítése.
TTMER24 Bevezetés a távközlési labor használatába - Távoktatásban nincs
Beugró: nincs.
Go: A mérési pontok legalább 70%-át jól megoldotta
TTMER97 Linux alapozó
Beugró: van
TTMER99 Programfejlesztő eszközök
Beugró: van
TTMER12 Hangkódolási eljárások vizsgálata
Beugró: van
Jegyzőnyv: Kitölteni és bemásolni
TTMER13 Képkódolási eljárások vizsgálata
Beugró: van
Jegyzőnyv: Kitölteni és bemásolni
TTMER22 IP telefónia
Beugró: van
TTMER101 Mérések számítógéphálózatokon 1. (Layer 1,2)
Beugró: van
TTMER9 Gigabit képes passzív optikai hálózat (GPON) vizsgálata
- Gigabit capable Passive Optical Network (GPON) - Távoktatásban nincs

Beugró: van
TTMER6 Adatátvitel hozzáférési hálózaton (a modemtől a DSL-ig) - Távoktatásban nincs
Beugró: van
TTMER102 FPGA-alapú hálózati eszközfejlesztés
Beugró: van (+HF)
TTMER103 LTE hálózat vizsgálata
Beugró: van
TTMER104 Bevezetés a Wireshark használatába
Beugró: van
TTMER105 LTE++ - opcionális
Beugró: van

A félév során elvégzett mérések kitöltött jegyzőkönyveit a mérések végén be kell másolni a központi megosztott tárhelyre, amely mérőhelyenként áll rendelkezésre. Általában egy mérőpár egy dokumentumot ad be, bizonyos méréseknél (Pl.: TTMER12 vagy TTMER13) megpróbáljuk megteremteni annak lehetőségét, hogy a hallgatók egyénileg végezzék el a mérést.
A jegyzőkönyv-file neve a mérőpárt alkotó hallgatók vezetékneveiből képzendő, a vezetékneveket alulvonással ("_") elválasztva, az ékezetes magánhangzókat ékezet nélküliekre cserélve és mérés azonosítóját befoglalva (például: TTMER24_Kovacs_Toth.docx).
A mérési jegyzőkönyveket a mérésvezető a helyszínen értékeli (érdemjegy).


Last updated: Febr 22, 2021, Tamás MAROSITS, (C) 1999..2021 DTMIT-BUTE